Joomla 1.7 phát hành bản beta 1 - Những điều lo lắng
internet 20/10/2011 05:06:51

Thực tế phiên bản .17 beta mới chỉ bắt đầu, việc sửa đổi cập nhập vẫn tiếp tục diễn ra cho đến khi phát hành bản final. nhưng j1.7 này đã có những thông tin dễ thở...

Ngày 28 - 06 vừa qua, joomla chính thức phát hảnh phiên bản 1.7 beta 1 gây xôn xao cộng đồng thiết kế website bằng joomla.
Nhiều sự lo lắng, vui mừng, chờ đợi...

Lo lắng: nhiều webmaster phát triển phiên bản 1.0 lên 1.5 đã gặp nhiều khó khăn trong việc chuyển đổi các extensions, template...song dần dần phiên bản 1.5.x đã trở thành phiên bản sử dụng chủ yếu của cộng đồng. Việc ra đời phiên bản 1.6.x đã làm cho cộng đồng joomla 1 lần nữa lo lắng trong việc chuyển đổi. nhưng bản chính thức ra đời đã xóa tan đi lo lắng bởi việc cấu trúc j1.6 và j 1.5 không khác nhau nhiều. Khi joomla 1.6 chưa thực sự sẵn sàng thì 1.7 ra đời đã đẩy cho nhiều người mệt mọi cho việc cập nhập phiên bản mới để nhận được sự hỗ trợ tốt hơn.

joomla 1.7

Thực tế phiên bản .17 beta mới chỉ bắt đầu, việc sửa đổi cập nhập vẫn tiếp tục diễn ra cho đến khi phát hành bản final. nhưng j1.7 này đã có những thông tin dễ thở :

Update từ j1.6.4 lền joomla 1.7 rất dễ, upgrate từ 1.5 lên 1.7 vẫn có thể dùng jupgrateNhiều tính năng hấp dẫn mà mọi người trông đời: Quản lý users theo nhóm, SEO, tốt độ tốt hơn

1 số thông tin về phát triển joomla :

10 - 08 joomla 1.6 sẽ kết thúc và không được hỗ trợ
01-2012 phiên bản joomla chính thức sẽ được phát hành
04 - 2012 joomla 1.5 chính thức kết thúc

Các bài khác