Cần chuẩn bị gì để xây dựng website?

Trước tiên bạn cần có ý tưởng về việc thiết kế và trình bày của website như: chọn màu chủ đạo,ấn tượng tạo cho người xem là sự chuyên nghiệp, trẻ trung hay độc đáo, về bố cục và chức năng của website, về người sử dụng website là ai, làm sao để thu hút họ. Bạn cũng nên tham khảo website của các đôi thủ cạnh tranh hoặc website tương tự của bạn.

Bạn cần chuẩn bị logo, brochure, hình ảnh thông tin để đưa cho công ty thiết kế website sử dụng trình bày cho website của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn thiết kế website động, các thông tin của website bạn có thể cập nhật từ từ sau khi website đã hoàn thành mà bạn không cần chuẩn bị trước tất cả.

Ngoài ra nếu bạn xây dựng website có tính chất thông tin dạng báo chí hoặc các mô hình kinh doanh trực tuyến, bạn cần xin giấy phép của Bộ Thông tin - Truyền Thông trước khi đưa website vào hoạt động (về hồ sơ bạn có thể liên hệ với Sở Thông tin tại các địa phương hoặc liên hệ VEC để được tư vấn thủ tục)

 

Nguồn tin   
Các tin khác