Để xây dựng website cần tốn những chi phí gì?

Để xây dựng 1 website, có 3 loại chi phí chính như sau:

-Chi phí thiết kế website: chi phí này bao gồm chi phí thiết kế và lập trình website. Chi phí phụ thuộc vào mức độ phức tạp của website. Nếu là website tĩnh, công ty V.E.C chúng tôi sẽ tính phí theo số lượng trang. Nếu là website động sẽ tính phí theo phí thiết kế giao diện và số lượng các module trên website

-Chi phí đăng ký tên miền: nếu bạn chọn tên miền quốc tếcó giá rất rẻ, chỉ tốn phí duy trì hàng năm khoảng 200.000 đồng; nếu bạn chọn tên miền Việt Nam sẽ tốn phí đăng ký bạn đẩu và phí duy trì hàng năm (vui lòng tham khảo báo giá của chúng tôi)

-Chi phí lưu trữ và duy trì website: phí tùy theo dung lượng bạn thuê trên server để lưu trữ website. Phí này bao gồm cả việc hỗ trợ kỹ thuật, sao lưu dữ liệu và đảm bảo website hoạt động ổn định, liên tục.

-Ngoài ra, bạn có thể tốn phí cho việc dịch thuật nội dung, chụp hình ảnh,...

 

Nguồn tin   
Các tin khác